Sekdami Žemės procesus, mes priartėjame prie šviesos ir tamsos susitikimo rugsėjo gale. Rugsėjo 29 d. švenčiama Šv. Mykolo šventė. Viena iš Šv. Mykolo užduočių – suteikti žmonijai jėgų pažinti dvasinį pasaulį taip, kad kiekvienas žmogus dvasiniame lygmenyje gautų jėgų būti atsakingu už savo poelgius. Šv. Mykolas – žmonių pagalbininkas, kuris padeda kovoti su blogiu. Jis padeda žmogui susikurti laisvą erdvę, kurioje pats žmogus tampa aktyviu, bei sugeba nugalėti blogį. Šv. Mykolo šventė švenčiama rudenį, kai gamta tarsi atsisveikina su gyvenimu, dienos tampa trumpesnės, saulės šiluma susilpnėja ir gyvybinės jėgos traukiasi iš gamtoje vykstančių procesų, o tuo tarpu Mykolas stovi ant slenksčio ir rodo žmogui kelią į aukštesniuosius dvasinio lygmens pasaulius. Tai laikas, kai žmogus po truputį grimzta į savo vidų. Tai pamąstymų, savianalizės laikas, kai mums reikia drąsos ir ryžto susitikti su pačiu savimi.

Vaikams šv. Mykolo laikotarpiu yra sekama pasaka, žaidžiami žaidimai, kurių gilios prasmės jiems nebūtina žinoti, apie tai vaikams nėra aiškinama. Vaikai nesąmoningai gyvena vaizduose, kuriuose mes sukuriam. Pasakoje blogį simbolizuoja slibinas, princesė – tyrą žmogaus sielos dalį, kuri dar nepaliesta blogio. Slibinas siekia pagrobti princesę, t.y. blogis nori užvaldyti žmogų. Tuomet atkeliauja pagalba – Šv. Mykolas – dvasinio pasaulio būtybė, kuri turi surasti riterį, šiuo atveju Jurgį, kuris simbolizuoja šviesos, gėrio ir valios apraiškas žmoguje. Riteris Jurgis turi nugalėti slibiną ir išlaisvinti princesę. Jam sunku tai padaryti, nes pasaulyje yra daug blogio. Mumyse tai pasireiškia pavydu, pagieža, pykčiu, neapykanta ir t.t. Sunku suvokti „slibiną“ savyje ir su juo kovoti. Žmogus turi sąmoningai tobulėti ir ugdyti savo valią. Taigi, riteriui Jurgiui į pagalbą ateina Šv. Mykolas (dvasinė jėga), suteikdamas jam „išminties apsiaustą“, sustiprindamas jo kardą dangaus jėga. Šiuo laiku ant Metų stalo atsiranda ypatingi daiktai – aukso kardas – jis simbolizuoja valios kryptingumą, taurė, į kurią šventės dieną bus įpiltas stiprybės gėrimas. Šiuo laiku vyrauja raudona spalva, kepamas obuolių pyragas. Šventė padeda vaikams išgyventi, pasisemti drąsos, ryžto ir ištvermės šį tamsų laikotarpį.