Štai tupi angelas man ant peties
Baltais sparneliais jis plasnoja
Ir kužda tyliai man į ausį
Kad šviesą atneša mums saulė
O tamsą atneš mums naktis
O aš esu tam, kad neščiau gėrį
Tau, pasauliui, sau…

Advento metas – tai tyliojo laukimo metas, kai visiškoje tyloje ir susikaupime pajuntame, kad čia esame ne vieni, kad mūsų viduje esanti savastis pasiruošusi skleistis pasauliui…
Tai susikaupimo, dvasios ir kūno apsivalymo periodas palydintis tylius, ilgus gruodžio vakarus. Šiuo laikotarpiu gamta ir žmogus išgyvena rimties, susikaupimo, vilties laiką, tikėdamiesi saulės sugrįžimo, šilumos ir šviesos prasiveržimo iš sąstingio. Nors šis laukimo metas ir nėra lengvas, bet jis mokina mus apsijungti su laiku ir nugalėti nekantrumą…
Pabūkime vienas su kitu šeimoje, pabūkime ir su savimi savo mintyse…
Ramių, šiltų švenčių belaukiant.